» Om Blære Forsamlingshus
» Generelle lejebetingelser
» Priser
» Praktiske oplysninger
» Medlem
» Bestyrelsen
» Faste arrangementer
» Afholdte arrangementer
 

Generelle lejebetingelser: 

Der må ikke smides ris, kanel eller peber i huset.

Der kan ikke påregnes at dække bord aftenen før. Huset kan være udlejet til et an­det arrangement. Hvis huset er ledigt, er det muligt at leje det i 2 sammenhængende dage til samme fest for 1,5 gange alm. lejeafgift.

Lejer har det fulde ansvar for det lejede og anvendelsen heraf i det aftalte tidsrum.

Lejer er økonomisk ansvarlig for evt. skader på det lejede inkl. inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter dennes anvisning.

Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser, der knytter sig til lejers arrangement.

Der udlejes ikke til afholdelse af sammenkomster for efterskoleelever eller andre fester for unge under 18 år.

Udlejer kan alene gøres ansvarlig for lejebeløbet.

 


Opdateret af Forsamlingshus 30-10-2011
Glerups filt
KontorhjælpenLyngholmgaard Undervogn


web: medie-grafik.dk