Starter Kl. 19:00 20/03-2018 - Slutter Kl. 22:00 20/03-2018

Generalforsamling Blære Multicenter

Blære, den 4. marts 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Blære Multicenter

 

Tirsdag, den 20. marts 2018 kl. 19.00 i Multicentret

 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

 

a)    Valg af dirigent

b)    Valg af referent

c)    Valg af stemmetællere

d)    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

e)    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

f)     Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

g)    Indkomne forslag

h)    Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Elsebeth Skadhauge (ønsker genvalg) og Malene Holm (ønsker genvalg)

i)       Valg af 1. og 2. suppleant. På valg er Erik Bisgaard (ønsker genvalg) og Mads Madsen (ønsker genvalg)

j)      Valg af revisor. På valg er Beierholm.

k)    Eventuelt

 

 

 

Medlemsliste

Delegerede - navn

Delegerede - navn

Kontaktperson

Blære Idrætsforening

Lone Simonsen

Lene Michelsen

Lene Michelsen

Håndboldudvalget

Tina Svendsen Flohr

Lasse Flohr

Tina Svendsen Flohr

Blære Beboerforening

Knud Kristensen

Morten Larsen

Robert Sødinge

Støtteforeningen for Blære Friskole

Jane Sigvardsen

Jørgen Olsen

Jane Sigvardsen

Blære Friskole

Brian Stephansen

Maja Krebs

Maja Krebs

Folkedanseudvalget

Knud Erik Grud-Leth

Lisbeth Grud-Leth

Rikke Kvist

Krocketudvalget

Sander Mogensen

Inger Hansen

Sander Mogensen

Kom og Dans Aars

Niels Henrik Eriksen

Connie Eriksen

Niels Henrik Eriksen

Gymnastikudvalget

Jette Hejlskov Nielsen

 

Jette Hejlskov Nielsen

Blære Forsamlingshus

Børge Degn

Birthe Sørensen

Børge Degn

Blære Seniorer

Minna Drejer

Torben Harbo

Sander Mogensen

Støtteforeningen for Blære IF

Susanne Hansen

Kennet Degn

Susanne Hansen

 

 

 web: medie-grafik.dk