Starter Kl. 16:00 06/04-2018 - Slutter Kl. 20:00 06/04-2018

Udeområde-møde med spisning

 

Til Børnefamilier, unge og ældre mennesker.

 

Vi har brug for jeres ideer, meninger og hjælp i forbindelse med, hvordan vi skal udvikle udeområdet omkring Blære Forsamlingshus /klubhus/ Multihal/ skole/børnehave og naturlegeplads, således det bliver et utrolig fantastisk, spændende, fedt og udfordrende aktivitetsområde.

Fredag den 6. april. Fra kl. 16.00 til ca. kl. 20.00 i Blære Multicenter.

Program

16.00 Velkommen og gåtur i området

16.30 Oplæg og workshop

 Hvordan synes børn, unge og voksne at området skal se ud.

18.00 Spisning

18.45 Udveksling af ideer og evt. beslutning om, hvilke veje arbejdsgruppens arbejde skal gå.

 

Baggrundsviden.

I feb. 2017 blev der afholdt en aften i Blære Forsamlingshus vedr. udeområdet. Her havde vi hjælp af kommunen til, at få ideer, og til at se muligheder i området. Der var mange voksne tilstede, og aftenen endte med, at der blev nedsat en arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen er nu klar til at få lavet en endelig projektbeskrivelse. Vi har en masse ideer, men vi mangler børn, unge og børnefamiliers ideer og mening.

 Derfor afholder vi en eftermiddag/aften, hvor vi vil forsøge at være i børne/ungehøjde.

Jan Jørgensen, som arbejder med at lave aktivitetsområder til daglig, vil komme med inspiration og ideer. Herefter er det meningen, at de fremmødte fordeles i små grupper og arbejder med ideer, gerne ved hjælp af tegninger, billeder osv.

Erik Bisgaard og Inger Nielsen vil sørge for maden.

Der vil blive lavet forskellige aktiviteter i hallen, som kan anvendes, hvis der bliver brug for et pusterum.

 

Tilmelding nødvendig på sms 42920322 eller på mail. Elsebeth.skadhauge@gmail.com senest den 1. april.

 

Venlig hilsen og på gensyn.

Arbejdsgruppen:

 

Morten Stærk Larsen, Erik Bisgaard, Jan Jørgensen, Line Segerstrøm og Elsebeth Skadhauge.web: medie-grafik.dk