Starter Kl. 10:00 01/09-2018 - Slutter Kl. 11:00 01/09-2018

Gudstjeneste med Konfirmandindskrivning

 Lørdag-søndag arrangement for kommende konfirmander i Skivum, Giver og Blære og Gislum, Haubro og Vognsild. 2018-2019

Indskrivning for konfirmander til Jari Tollestrup Jensen, Gislum, Haubro og Vognsild og til Mette Holmstrøm, Skivum, Giver og Blære.
 
Mød op til Gudstjeneste lørdag d. 1. sept. kl. 10.00 i Skivum Kirke med dine forældre og sæt efter gudstjenesten dit fingeraftryk og navn i en af de store konfirmandbøger! (Jaris eller Mettes ) Så indskrives du til at blive konfirmand 2018-19 – i de ovenstående sogne med retten til at blive konfirmeret i kirkerne.
 
Se mere på kirkernes facebookside
 
Skivum, Giver og Blære kirker – eller kontakt præsten.
 


web: medie-grafik.dk