Starter Kl. 10:30 26/04-2020 - Slutter Kl. 11:30 26/04-2020

Konfirmation i Blære Kirke

Konfirmation d. 26. april i Blære kirke kl. 10.30.

Sebastian Møller Andersen, Mosbækvej 54, Skivum
Ellen Tove Pedersen, Nr. Blærevej 3, Blære
Karl Krebs Brorsen, Blærevej 45, Blære
Ida Koch Nørmølle-Lynggaard, Blærevej 111, Blære
Esben Rask Christensen, Gl. Blærevej 44, Blære

Telegrammer kan afleveres i våbenhuset. web: medie-grafik.dk