Starter Kl. 19:00 02/06-2021 - Slutter Kl. 20:30 02/06-2021

Generalforsamling

 Genenralforsamlingen bliver i år afholdt "coronavenligt" i bålhytten i Sløjfeparken.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være betsyrelsen i hænde senst to uger før.web: medie-grafik.dk