Bestyrelsen for Gl. Blære Vandværk:

Formand:         Susanne Hansen, Lyngholmvej      tlf.  41101343
Næstformand:  Flemming Nielsen, Lyngholmvej     tlf 61701111
Sekretær:        Per Warming, Lyngholmvej           tlf. 51743685
Kasserer:         Niels Larsen, Gl. Blærevej             tlf. 21402377
Menig:             Anders Madsen, Gl. Blærevej        tlf. 23212080