Bestyrelse for Blære By Vandværk:

Formand Gunnar Nielsen

Næstformand Morten Larsen

Tekniskbestyrelse medlem Lasse Flohr

 

Oplever I problemer med vandet kontakt. Lasse Flohr  40766136 eller Gunnar Nielsen 29266377

 

Takstblad

 

Læs mere om vandværkether