Så nærmer vi os en færdiggørelse af Blære Multicenter.......

17. marts 2014

I de seneste uger har de frivillige arbejdet på højtryk for at blive færdige til den officielle indvielse fredag d. 28. marts. Toiletter og omklædningsrum er ved at være klar til brug. Ligeledes selve hallen og cafe-området. I weekenden d. 14.-15. marts er der blevet lagt fliser udendørs, køkkenet er ved at blive monteret m.m. Selv om der stadig mangler mindre ting, så vil hallen blive taget i brug lidt før den officielle indvielse - nemlig til dette års gymnastik- og folkedanseropvisning lørdag d. 22. marts. Herunder ses nogle fotos, som viser hvordan lokalerne tager sig ud her mindre end en uge før.

l

Blære Multicenter "by night"

Folkedanserne holdt "snigpremiere" mandag d. 17. marts 2014

Nyheder for projekt "Blære Multicenter"

15. januar 2014:

Byggeriet af Blære Multicenter er nu inde i den afsluttende fase. Netop i disse dage er der ved at blive lagt gulv i selve hallen.

I de seneste måneder er der blevet lavet meget arbejde af de frivillige. Bl.a. er hele velfærdsbygningen blevet malet flere gange, der er blevet sat lofter op og mange andre ting. I de kommende uger skal der monteres indvendige døre og sanitet i toiletter og omklædningsrum m.m.

Ved det seneste byggemøde blev 7. marts 2014 fastlagt som datoen, hvor bygningen skal være helt færdig. Denne deadline gælder både for håndværkere og de frivillige. Herefter kommer så retableringen af udendørsarealerne........

 

13.04.2013:

Den nye vej til multicentret er fuld etableret. I lørdags blev der gravet ud til selve haldelen af projektet og der blev sat hegn op omkring hele byggepladsen.

I løbet af ugen har entreprenøren støbt sokkel i haldelen. De frivillige er i dag i gang med at lægge sand ud og stampe det, så det kan lægges isoleringsplader i næste weekend.

Sokkel til hal 

04.04.2013:

Tilkørselsesvejen til det nye Multicenter er godt i gang med at blive etableret og lørdag den den 6. april 2013 vil det første hold frivillige folk påbegyndt gravearbejdet.

10.03.2013:

Der er rigtig mange som allerede har støttet projektet, men det er fortsat muligt at støtte projektet, både via den private indsamling eller direkte indbetaling til projektets konto i Spk Himmerland. Vi har fortsat brug for al den økomonisk støtte vi kan få.  

09.03.2013:

Nu er forarbejdet til byggeriet så småt startet. I fredags blev der fældet træer og dernæst skal der fjernes rødder, så tilkørsels- vejen til hallen kan blive etableret.

Når vejen er etableret, kan de større maskiner komme ind på stadion og få påbegyndt udgravning til soklen.

04.03.2013:

Så fik vi tilsagnsbrevet fra LAG. 

02.12.2012:

Så blev der den 30. november 2012 taget de første mange spadestik til Blære Multicenter. Der var mødt rigtig mange mennesker op for at være med til at tage de første spadestik. Bestyrelsen takker mange gange for den store opbakning, som I dermed har vist projektet.

Formand Inger Nielsens tale startede med at fortælle om, at bestyrelsen var rigtig glade for, at vi er nået til denne dag, men at der dog havde været nogle store udfordringer undervejs. Derudover har det været nødvendigt at skære i projektet, og dermed fjerne 2 omklædningsrum, depotrum, mødelokale, springgrav samt 2 meters højde i hallen fra projektet. Det er dog bestyrelsens holdning, at projektet fortsat indeholder det vigtigste, nemlig minihal med 7 meters frihøjde og  3 badmintonbaner, 2 omklædningsrum, lille depotrum, cafeområde samt motionscenter. 

Inger opfordrede alle til at hjælpe til med at tage de første spadestik, så børnene gik straks i gang.

Vesthimmerlands Kommune var repræsenteret ved Jan Dyregaard og ønskede tillykke med, at vi via hårdt arbejde var nået så langt med projektet. Jan Dyregaard roste også Blæres evne til at stå sammen og få projekter til at blive gennemført.

Til glæde for bestyrelsen var der også mødt personer op fra diverse pengeinstiutter samt foreninger for at aflevere donationer til projektet:

Sparekassen Himmerland - kr. 100.000

Den Jyske Sparekassen - kr. 50.000

Spar Nord - kr. 25.000

Foreningen bag Blære Nærkøb - kr. 96.500

Kom og Dans - kr. 2.000

Bestyrelsen takker rigtig mange gange gange for de store donationer.

 

Derefter blev der serveret pølser og brød til alle.

 

30.11.2012:

Der er første spadestik i dag kl. 15.00, hvor alle som er interesserede er meget velkomne.

22.11.2012:

Henriksen og Madsen er nu kommet med besparelsesforslag, så hele projektet kan gennemføres for 10 mill. kr. (incl. 1 mill kr. eget arbejde).

For at finde disse store besparelser vil det være nødvendigt at reducere antallet af kvadratmeter i projektet. Der er forslag om at fjerne 2 omklædningsrum, mødelokale, depotrum samt reducering af halhøjden til 7 meters frihøjde (er nok til alm. badmin-tontræning). Selv om disse rum fjernes, indeholder projekter fortsat det, der er mest vigtigt; nemlig hal med 3 badmintonbaner, 2 omklædningsrum, 2 toiletter, cafeområde samt motionsrum.

07.11.2012:

Bestyrelsen har haft flere møder med vicekommunaldirektør Henrik Kruse, Kultur-, Plan- og fritidschef Else Berntsen ang. driftudgifterne for centret samt administrativ hjælp til projektet og senest den 7. november 2012 møde med borgmester Knud Kristensen, hvor vi bestyrelsen endelig fik besked på, at det ikke er muligt for projektet at lånefinansiere projektet. Selv om Blære Multicenter er en selvejende forening, vil det påvirke Vesthimmerlands Kommunes låneramme, hvis foreningen låner penge hos en kreditforening eller pengeinstitut. Dette betyder, at projektet ikke har mulighed for at lånefinansiere den manglende restfinansiering. Der bliver derfor behov for, at nedsætte projektets størrelse til ialt 10 mill. kr., som vil kunne finansieres uden at lånefinansiere.

Henriksen og Madsen er derfor sat i gang med at finde besparelser, så projektet kan komme ned på de 10 mill kr.. Bestyrelsen har udpeget ca. 190 m2, som kan være muligt at tage ud af projektet.

24.10.2012:

Licitation:

Seks firmaer valgte at indgive bud på bygning af Blære Multicenter. Billigst blev Henriksen og Madsen fra Løgstør.

24.09.2012: 

Multicenter Blære er godt på vej……  

”Drømme bliver til virkelighed”

 

Mange af brikkerne omkring etableringen af Multicenter Blære er gennem den seneste tid faldet på plads. Bestyrelsen for den selvejende institution har holdt en del møder med arkitekten, og i denne uge vil de endelige tegninger være klar, således det færdige licitationsmateriale kan udsendes til i alt 7 indbudte byggefirmaer – 5 firmaer med adresse i Vesthimmerlands Kommune og 2 firmaer udenfor kommunen. Alle firmaerne er blevet spurgt på forhånd, og alle har tilkendegivet interesse for at afgive tilbud på byggeprojektet. De indbudte firmaer har herefter nogle uger til at beregne tilbud. Resultatet af de indkomne tilbud vil blive afsløret på rådhuset i Aars d. 24. oktober.

 

I bestyrelsen for Multi-center Blære er man naturligvis spændte på, hvor meget de endelige tilbud vil komme til at lyde på. Bestyrelsen arbejder ihærdigt for at få de sidste ender i den samlede økonomi til at hænge sammen. Således er der nu kommet gang i den private indsamling, hvor pengene er begyndt ”at strømme ind” fra lokale beboere/donorer. Målet er at indsamle mindst én million kroner fra private, pengeinstitutter, mindre fonde m.v. For nylig er der blevet husstandsomdelt en folder, hvor det bl.a. beskrives, hvordan man yder bidrag med skattebesparelse. På forsiden af folderen står der bl.a. ”Drømme bliver til virkelighed”…..

 

Udover indsamlingen skal lokalbefolkningen bidrage med frivilligt arbejde – ligeledes til en værdi af 1 million kr. Bestyrelsen har derfor indkaldt et antal nøglepersoner, som har lovet at være tovholdere på forskellige dele af det frivillige arbejde. I lokalområdet synes der at være stor velvilje til at give en hånd med, når byggeriet skal gennemføres.

 

Selve processen omkring Multicenteret har været langvarig. I de sidste måneder har bestyrelsen fået konsulentbistand fra én af Vesthimmerlands Kommunes ansatte fra teknik- og miljø-afdelingen. Det har været en stor hjælp for bestyrelsen, som i øvrigt har haft et godt og konstruktivt samarbejde med kommunen om byggeprojektet.

 

Hvis vejrliget tillader det, vil det første spadestik blive taget omkring 1. december, og nu glæder man sig til at komme i gang og få realiseret de planer, som indtil nu har kostet en god portion energi fra de lokale ildsjæle.

 

 

 

 

 

 

Projektet består af en minihal, 2 omklædningsrum, 2 toiletter, cafeområde samt motionsrum.

Tegninger over projektet kan hentes her: Tegninger

Det opdaterede finansering for projektet ser således ud (excl. Moms):

Byggeudgifter til Blære Multicenter  kr. 10.000.000
 
Finansiering:  
kr.   5.000.000

Tilsagn lånegaranti via Kvalitetsfondsmidler   Vesthimmerlands Kommune

kr.      750.000 Tilsagn fra Indenrigsministeriet (§17 midler)
kr.      154.000 Tilsagn fra Vesthimmerlands Kommune
kr.      916.666 Tilsagn fra Central LAG - EU-midler
kr.      380.000 Tilsagn fra Vesthimmerlands Kommune
kr.      150.000 Tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden, puljen for væresteder
kr.      640.000 Lånefinansiering jordvarmeanlæg
kr.  1.293.809 Privat indsamling samt tilskud fra mindre fonde - se nedenfor
kr.  1.000.000 Værdi af eget frivilligt arbejde
kr.10.284.475 Projektbudget i alt

Derudover er der tilsagn på kr. 80.000 fra Kvalitetsfondsmidlerne - Vesthimmerlands Kommune - til udendørs fitness.

Af den million kr., som vi selv skal indsamle, er der allerede tilsagn/indsamlet følgende beløb:

 
 Beløb  Tilsagn
 kr.    100.000     Sparekassen Himmerland fonden
 kr.      50.000  Sparekassen Farsø - nu den Jyske Sparekasse
 kr.      25.000  Spar Nord Bank
 kr.      25.000  Spar Nord Bank - bidrag til handicaplift
 kr.      20.000  Nordea
 kr.    150.000  Smedemester Kaj Sørensens fond, Blære
 kr.      82.000  Blære Idrætsforening
 kr.      96.500  Blære Nærkøb - ophør af foreningen
 kr.      10.000  Fonden Forsikringsselskabet Himmerland
 kr.      15.000  Ejendomsmæglernes Fond
 kr.      15.000  Beboerforeningen for Blære og Omegn
 kr.      25.000  Elevrådet
 kr.    314.500  Privat indsamling - via DGI indsamling
 kr.      20.000  Privat tilskud
 kr.    151.000  Pengeynglerne - diverse arrangementer
 kr.      56.000  Pengeynglerne - jernindsamling
 kr.    131.095  Pengeynglerne - cykelløb
 kr.        2.000  Kom og Dans
 kr.        2.500  Folkedanserne i Blære
 kr.        3.214  Renteindtægter Konti i Spar Nord og Jutlander Bank
 kr. 1.293.809  Finansiering ialt

 


  ´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 28.03.2014.