Humørfyldt Folkedans

I Blære Multihal

 

Vi starter mandag den 1. Oktober 2018 

kl. 19.30

 

Leder: Kresten Jensen.

 

Musik:

 Kjeld Pedersen – Karl Johan Pedersen

 

 

I kaffepausen synger vi et par sange.

 

Alle -  også begyndere er velkommen.              

     Husk: ”skiftesko”              Blære I. F.

 

Folkedanseudvalget:

 

Rikke Kvist 21671310:   rikkekvisthornum@gmail.com

 

Lisbeth Grud Leth 98622862 :mail@lisbethgrud.dk

Rita Frederiksen 98662600: rita@ritafrederiksen.dk