Generalforsamling i Blære IF

GENERALFORSAMLING I BLÆRE IF

 
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTER
 
FORSLAG, DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN, SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST 8 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN.
 
HEREFTER AFHOLDES GENERALFORSAMLING I STØTTEFORENINGEN FOR BLÆRE IF
 
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTER.
 
BLÆRE IF
STØTTEFORENINGEN FOR BLÆRE IF
 


Starter Kl. 18:00 26/01-2023
Slutter Kl. 20:00 26/01-2023