Gudstjeneste i Blære Kirke

 

SOGN OG KIRKE sept./okt./novStarter Kl. 09:30 23/09-2018
Slutter Kl. 10:30 23/09-2018