Gudstjeneste i Blære Kirke

 SOGN OG KIRKE sept./okt./nov.Starter Kl. 09:30 14/10-2018
Slutter Kl. 10:30 14/10-2018