Gudstjeneste i Blære Kirke

 SOGN OG KIRKE sept./okt./novStarter Kl. 15:00 04/11-2018
Slutter Kl. 16:00 04/11-2018