Gudstjeneste i Blære Kirke

 SOGN OG KIRKE sept./okt/novStarter Kl. 11:00 11/11-2018
Slutter Kl. 12:00 11/11-2018