Julegudstjeneste i Blære Kirke

 

blaere.dk/upload/file/2018/Skivum%20Kirke_dec%202018_2_kor.pdfStarter Kl. 14:30 24/12-2018
Slutter Kl. 15:30 24/12-2018