Gudstjeneste i Blære Kirke

 

blaere.dk/upload/file/2018/Skivum%20Kirke_dec%202018_2_kor.pdfStarter Kl. 09:30 24/02-2019
Slutter Kl. 10:00 24/02-2019