Generalforsamling Blære Multicenter

Indkaldelse til generalforsamling i Blære Multicenter

 

Tirsdag, den 2. april 2019 kl. 19.00 i Multicentret

 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

 

a)    Valg af dirigent

b)    Valg af referent

c)    Valg af stemmetællere

d)    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

e)    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

f)     Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

g)    Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 26.3.2019 (1 uge inden generalforsamlingen)

h)    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Martin Rosengren (ønsker ikke genvalg) og Knud Erik Leth (ønsker genvalg)

i)       Valg af 1. og 2. suppleant. På valg er Erik Bisgaard (ønsker genvalg) og Mads Madsen (ønsker genvalg)

j)      Valg af revisor. På valg er Beierholm.

k)    Eventuelt Starter Kl. 19:00 02/04-2019
Slutter Kl. 21:30 02/04-2019