Sankt Hans i Blære

 Så nærmer vi os midsommer, og på en af årets længste dage fejrer vi traditionen tro Sankt Hans aften med bål og tale, sang og hyggeligt samvær.

Vi mødes på legepladsen på Blomstermarken kl. 19.00 hvor der vil være tale ved borgmester Per Bach Laursen. 

Herefter tændes bålet og heksen sendes på behørig vis  afsted til Bloksbjerg. Herefter er pølsevognen åben og der kan købes øl/vand kaffe og kage til rimelige priser. 

Vel mødt 

Med velig hilsen Beboerforeningen.Starter Kl. 19:00 23/06-2019
Slutter Kl. 23:00 23/06-2019