Påskevandring på de Himmerlandske Heder

De Himmerlandske Heder er betegnelsen for et bælte af heder i den nordlige del af Himmerland. Hederne er præget af fire store bakkedrag og den uregulerede Bruså, som løber i en smal frodig dal gennem hederne. 7 Talrige vejspor og hulveje vidner om tidligere tiders heftige trafik i området. På Lundby Hede dækker lyngen ca. 100 vejspor i et kilometerbredt bælte på hver side af den nuværende asfaltvej mellem Lundby og Borup.

Disse spor er en del af den gamle hærvejsforbindelse mellem Aggersborg og Viborg, og er samtidig en af de største forekomster af vejspor i Jylland. Vinkelret på sporene mellem Aggersborg og Viborg anlagde den enevældige konges ingeniører i 1700-tallet en landevej mellem Aalborg og Løgstør.

Den 5. april bliver der mulighed for en ca. 12 km. Pilgrimsvandring på heden. Enhver pilgrimsvandring er en påskevandring i og med at man går fra mørke til lys, modløshed til håb og fra sorg til glæde. Denne pilgrimsvandring i særdeleshed, hvor vi vil følge den udvikling der ligger i påskens begivenheder, hvor vi begynder ved bålet, som apostlen Peter varmede sig ved og går mod påskemorgens helt nye måde at se Gud, verden og sig selv på.

De himmerlandske heder udgør en helt særlig naturkulisse til vandringen, men herudover kommer vi ud på steder, hvor ingen civilisation anes. Det kan være befordrende for den ” leg”, en pilgrimsvandring osse er, hvor man slipper hverdagen og dét derhjemme for at tage del i noget nyt.

Praktiske oplysninger:
Vi mødes lige efter nr. 42 på Brusåvej, Gundersted, 9240 Nibe, hvor biler kan parkeres.
Der serveres let suppe som afrunding. Har du brug for mere forplejning medbring da denne.
Vi mødes kl. 9.30 og er færdige før 13.00.
Tilmelding inden d. 30. marts mho@km.dkStarter Kl. 09:30 05/04-2020
Slutter Kl. 13:00 05/04-2020